Aktualności

14.11
2018
ostatnie-wolne-miejsca

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

AKTUALNY HARMONOGRAM.

CORAZ MNIEJ MIEJSC – NIE ZWLEKAJ!!!
O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Czytaj całość
23.10
2018
rekrutacja-trwa-coraz-mniej-miejsc

AKTUALNY HARMONOGRAM.

REKRUTACJA TRWA!!!
CORAZ MNIEJ MIEJSC – NIE ZWLEKAJ!!!

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Czytaj całość

O nas

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. to nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości, które tworzy przyjazny klimat dla biznesu, cechuje się wysoką i dogodną dla najemców infrastrukturą oraz realizuje rządowe, centralne jak i regionalne programy wspierania przedsiębiorczości. W naszym parku koncentrujemy się na wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej. Szeroka współpraca z różnymi instytucjami naukowymi i technologicznymi, uczelniami wyższymi, parkami naukowymi oraz organizacjami zagranicznymi, a także liczne projekty, które realizujemy, potwierdzają udział Parku w rozwoju przedsiębiorczości nie tylko w naszym regionie. Szkolenia oraz doradztwo, które prowadzimy dla studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni wyższych doprowadziły do powstania 60 nowoczesnych działalności gospodarczych, z których 16 działa obecnie w siedzibie „Technoparku Gliwice”.

Wieloletnia współpraca Technoparku Gliwice z pomysłodawcami wywodzącymi się z środowiska akademickiego doprowadziła do powstania 60 przedsiębiorstw poza strukturami Technoparku oraz 30 inkubowanych w Parku. Spośród tych firm 2 zadebiutowały na giełdzie a jedna utworzyła spółkę w USA. Obecnie ponad 90% spółek działających w parku to firmy ściśle związane osobowo ze strukturami Uczelni.

apasu
apasu

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, Grupa Santander realizuje Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Metaprzedsięwzięcie 1: Akademia Śląska oraz Cel strategiczny 2.1: Współtworzenie sieci centrów kompetencji służącej rozwojowi inteligentnych rynków, skupiając się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczych pomysłów, aż do ich wdrożenia i komercjalizacji. Projekt „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santrander Universidades” opiera się na wsparciu merytorycznym pojedynczych przedsięwzięć w obszarze inteligentnych rynków, współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu posiadanego doświadczenia, a także doskonalenie talentów dzięki szkoleniom specjalistycznym. Poprzez funkcjonowanie Obserwatorium Specjalistycznego przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” możliwa jest obserwacja i analiza rozwoju inteligentnych rynków w wybranych specjalizacjach. W ramach przedmiotowego projektu Centrum Kompetencji przy „Technoparku Gliwice” będą poszukiwane i rozwijane najlepsze praktyki w zakresie modeli biznesowych dla innowacyjnych inicjatyw.

Zadaniem projektu jest nawiązanie do światowych trendów opracowania koncepcji biznesowych przedsięwzięcia oraz zmaksymalizowanie ich użyteczności w zakresie pozyskiwania kapitału oraz współtwórców. TECHNOPARK GLIWICE w oparciu o zagadnienie modeli biznesowych stworzył centrum kompetencyjne, które będzie ma za zadanie popularyzowanie metody wśród pracowników naukowych i studentów oraz umożliwienie zaprezentowania ich modeli biznesowych w celu pozyskania inwestorów na rynku polskim i zagranicznym. Uzupełnieniem metody będzie przygotowanie pomysłodawców pod względem umiejętności miękkich w zakresie „elevator speech” oraz form przekazu informacji w konfrontacji ze środowiskiem inwestorów.


Trzecia edycja projektu rozpoczęła się w maju 2018 roku. Poszukujemy studentów/ absolwentów (do 3 lat po obronie)/ doktorantów/ pracowników naukowych i administracyjnych Politechniki Śląskiej, którzy chcą rozwijać swoje pomysły biznesowe.
Pomysł nie musi być na zaawansowanym etapie rozwoju, wystarczająca do wzięcia udziału w projekcie jest ciekawa idea biznesowa, która będzie rozwijana w trakcie szkoleń i doradztwa.
TRWA REKRUTACJA. Pierwsze szkolenia rozpoczną się już we wrześniu. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!


W marcu 2017 roku zakończona została druga edycja projektu, której wynikiem była wizyta studyjna w Tel Avivie dla 3 Laureatów z najlepszymi pomysłami na biznes. Izrael był szansą na szkolenia, a także zaprezentowanie swoich pomysłów biznesowych przed potencjalnymi inwestorami. Dwie osoby otrzymały wyróżnienie i zostały zaproszone do współpracy z ekspertami funduszu inwestycyjnego Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp.  o.o.

W lipcu 2015 r. zakończyliśmy realizację pierwszej edycji projektu, której wynikiem była wizyta studyjna Laureatów w Dolinie Krzemowej oraz możliwość zaprezentowania się przed potencjalnymi inwestorami. Nagrodę główną, 40 000 zł na start i rozwój firmy otrzymał Laureat, Kamil. 3 kolejne osoby otrzymały zaproszenie do współpracy z funduszem zalążkowym, w ramach programu BRIdge Alfa, Akceleratorem Technologicznym Gliwice Sp. z o.o. Wyróżniliśmy także jednego z uczestników poprzez nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej przez 100h na realizację szkoleń.

 

Projekt finansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades.

Rekrutacja

Grupą docelową projektu są studenci, doktoranci, absolwenci (do 3 lat po obronie) i pracownicy naukowi oraz administracyjni Politechniki Śląskiej.

Regulamin

Formularz
aplikacyjnyUzupełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: modelebiznesowe@technopark.gliwice.pl Przesłanie uzupełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do projektu. O wyniku rekrutacji każdy uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

Trenerzy

Jacek Kotra

Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Polonijnej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis MBA University w Nowym Sączu. Wiceprezes Zarządu Akceleratora Technologicznego Gliwice Sp. z o.o., Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. o.o., konsultant, trener i coach w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii oraz zakładania i rozwoju działalności biznesowych.
Ekspert ds. tworzenia modeli biznesowych w ramach Centrum kompetencyjnego rozwoju modeli biznesowych, utworzonego przez Technopark Gliwice. W toku realizowanych aktywności przeanalizował ponad 500 pomysłów biznesowych, a także brał udział w inkubacji ponad 20 przedsięwzięć. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego projektu Inkubator Innowacyjności + Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Parku Naukowo-Technologicznego "TECHNOPARK GLIWICE". Zasiada w Komitecie Sterującym Regionalnej Strategii Innowacji woj. śląskiego oraz Śląskiej Rady Innowacji.

Natalia Grabek

Absolwentka studiów wyższych o specjalizacji "Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Marketing Przemysłowy" Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych z szacowania nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2015 roku Kierownik biura funduszu inwestycyjnego Akceleratora Technologicznego Gliwice Sp. z o.o.
Od 2012 roku audytor i facylitator w ramach 2 projektów realizowanych przez Park Naukowo - Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. – projektu 5.2. pn. „Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach” oraz projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”. Trener z zakresu technik i metod kreatywnego myślenia, takich jak Mind Mapping, 6 kapeluszy de Bono, Burza Mózgów i inne.
Ekspert ds. tworzenia modeli biznesowych w ramach Centrum kompetencyjnego rozwoju modeli biznesowych, utworzonego przez Technopark Gliwice.

Katarzyna Kuboś

Absolwentka studiów wyższych na kierunku "Matematyka" Politechniki Śląskiej, oraz studiów podyplomowych "Manager Innowacji" na Politechnice Śląskiej. Specjalista ds. inkubacji i wsparcia MŚP, od 2009 r. związana z Parkiem Naukowo - Technologicznym "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. Opiekun firm inkubowanych w „Technoparku Gliwice”, audytor, trener w zakresie Przedsiębiorczości Akademickiej, Instytucje wsparcia innowacyjnego biznesu, jak również z zakresu technik kreatywnego myślenia.
Od 2014 r. koordynator Obserwatorium ICT działającego przy „Technoparku Gliwice” w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jest członkiem Śląskiej Rady Innowacji.
Ekspert ds. tworzenia modeli biznesowych w ramach Centrum kompetencyjnego rozwoju modeli biznesowych, utworzonego przez Technopark Gliwice.

 

Wizyta studyjna w Tel Avivie

Wizyta studyjna w Dolinie Krzemowej

Konferencja kończąca projekt

Konkurs

 

 

Biuro Projektu:

modelebiznesowe@technopark.gliwice.pl
tel. 32 335 85 03, 885 885 664