Aktualności

O nas

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. to nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości, które tworzy przyjazny klimat dla biznesu, cechuje się wysoką i dogodną dla najemców infrastrukturą oraz realizuje rządowe, centralne jak i regionalne programy wspierania przedsiębiorczości. W naszym parku koncentrujemy się na wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej. Szeroka współpraca z różnymi instytucjami naukowymi i technologicznymi, uczelniami wyższymi, parkami naukowymi oraz organizacjami zagranicznymi, a także liczne projekty, które realizujemy, potwierdzają udział Parku w rozwoju przedsiębiorczości nie tylko w naszym regionie. Szkolenia oraz doradztwo, które prowadzimy dla studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni wyższych doprowadziły do powstania 60 nowoczesnych działalności gospodarczych, z których 16 działa obecnie w siedzibie „Technoparku Gliwice”.

Wieloletnia współpraca Technoparku Gliwice z pomysłodawcami wywodzącymi się z środowiska akademickiego doprowadziła do powstania 60 przedsiębiorstw poza strukturami Technoparku oraz 30 inkubowanych w Parku. Spośród tych firm 2 zadebiutowały na giełdzie a jedna utworzyła spółkę w USA. Obecnie ponad 90% spółek działających w parku to firmy ściśle związane osobowo ze strukturami Uczelni.

apasu
apasu

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, Grupa Santander realizuje Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Metaprzedsięwzięcie 1: Akademia Śląska oraz Cel strategiczny 2.1: Współtworzenie sieci centrów kompetencji służącej rozwojowi inteligentnych rynków, skupiając się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczych pomysłów, aż do ich wdrożenia i komercjalizacji. Projekt „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santrander Universidades” opiera się na wsparciu merytorycznym pojedynczych przedsięwzięć w obszarze inteligentnych rynków, współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu posiadanego doświadczenia, a także doskonalenie talentów dzięki szkoleniom specjalistycznym. Poprzez funkcjonowanie Obserwatorium Specjalistycznego przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” możliwa jest obserwacja i analiza rozwoju inteligentnych rynków w wybranych specjalizacjach. W ramach przedmiotowego projektu Centrum Kompetencji przy „Technoparku Gliwice” będą poszukiwane i rozwijane najlepsze praktyki w zakresie modeli biznesowych dla innowacyjnych inicjatyw.

Zadaniem projektu jest nawiązanie do światowych trendów opracowania koncepcji biznesowych przedsięwzięcia oraz zmaksymalizowanie ich użyteczności w zakresie pozyskiwania kapitału oraz współtwórców. TECHNOPARK GLIWICE w oparciu o zagadnienie modeli biznesowych stworzył centrum kompetencyjne, które będzie ma za zadanie popularyzowanie metody wśród pracowników naukowych i studentów oraz umożliwienie zaprezentowania ich modeli biznesowych w celu pozyskania inwestorów na rynku polskim i zagranicznym. Uzupełnieniem metody będzie przygotowanie pomysłodawców pod względem umiejętności miękkich w zakresie „elevator speech” oraz form przekazu informacji w konfrontacji ze środowiskiem inwestorów.

Trzecia edycja projektu rozpoczyna się w maju 2018 roku.

W marcu 2017 roku zakończona została druga edycja projektu, której wynikiem była wizyta studyjna w Tel Avivie dla 3 Laureatów z najlepszymi pomysłami na biznes. Izrael był szansą na szkolenia, a także zaprezentowanie swoich pomysłów biznesowych przed potencjalnymi inwestorami. Dwie osoby otrzymały wyróżnienie i zostały zaproszone do współpracy z ekspertami funduszu inwestycyjnego Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp.  o.o.

W lipcu 2015 r. zakończyliśmy realizację pierwszej edycji projektu, której wynikiem była wizyta studyjna Laureatów w Dolinie Krzemowej oraz możliwość zaprezentowania się przed potencjalnymi inwestorami. Nagrodę główną, 40 000 zł na start i rozwój firmy otrzymał Laureat, Kamil. 3 kolejne osoby otrzymały zaproszenie do współpracy z funduszem zalążkowym, w ramach programu BRIdge Alfa, Akceleratorem Technologicznym Gliwice Sp. z o.o. Wyróżniliśmy także jednego z uczestników poprzez nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej przez 100h na realizację szkoleń.

 

Projekt finansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades.

Harmonogram

Rekrutacja

Grupą docelową projektu są studenci, doktoranci, absolwenci (do 3 lat po obronie) i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej.

Aplikacje projektowe
Pobierz aplikację projektową Pobierz aplikację projektową Pobierz regulamin

Niniejszy formularz aplikacyjny służy jedynie do podglądu. Formularz w wersji edytowalnej znajduje się do pobrania na platformie szkoleniowej.

Rekrutacja odbędzie się poprzez platformę szkoleniową Technoparku Gliwice

Zapisz się

Trenerzy

Jacek Kotra

Dyrektor w spółce "Technopark Gliwice", trener oraz członek rad nadzorczych wielu spółek start-upowych (w tym 2 z rynku New Connect). Absolwent studiów wyższych o specjalizacji "Automatyka i robotyka" Politechniki Śląskiej, studiów MBA, ekonomii a także zarządzania projektami. Pełnił nadzór lub koordynował nad przeszło 20 projektami o charakterze doradczym, dotacyjnym lub szkoleniowym. Trener w zakresie metod tworzenia modeli biznesu, efektywności działania IOB oraz roli instytucji otoczenia biznesu.

"Zarówno historia Technoparku jak i wspieranych przez nas pomysłów to każdorazowo ogromne wyzwanie i niezależny projekt. Metoda tworzenia modeli biznesowych pozwala mi na szybkie zrozumienie i możliwość modyfikacji koncepcji biznesowych których autorami są młodzi przedsiębiorcy. Liczę, iż planowane w ramach projektu podejście do rozwijania pomysłów na biznes pozwoli nam wspólnie wygenerować nowe start-upy."

Natalia Marek

Audytor, facylitator, trener, od 2 lat związana z Parkiem Naukowo - Technologicznym "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. Absolwentka studiów wyższych o specjalizacji "Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Marketing Przemysłowy" Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych z szacowania nieruchomości. Trener w projekcie "TechnoinQbacja Pomysłów - kurs przedsiębiorczego myślenia" oraz "Akademia Przedsiębiorczego Naukowca" z zakresu technik i metod kreatywnego myślenia jak Mind Mapping, 6 kapeluszy de Bono, Burza Mózgów i inne. Prelegent podczas spotkań promocyjno- informacyjnych projektu "Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach".

"Wiedzę praktyczną oraz doświadczenie obejmujące funkcjonowanie polskich firm sektora MŚP zdobyłam podczas współpracy z audytowanymi przedsiębiorstwami w ramach projektu pt. "Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach" pracując na szerokim studium przypadków. Tym razem będę się dzielić zdobytą wiedzą praktyczną, aby jak najlepiej przygotować Uczestników projektu do końcowych prezentacji spójnych z realiami rynku. Tematyka szeroko pojętej innowacyjności, przedsiębiorczości oraz kreatywności należy do mojej codzienności."

Katarzyna Kuboś

Specjalista ds. Przedsiębiorczości Akademickiej, trener, od 5 lat związana z Parkiem Naukowo - Technologicznym "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. Absolwentka studiów wyższych na kierunku "Matematyka" Politechniki Śląskiej, oraz podyplomowych "Manager Innowacji". Trener w zakresie Przedsiębiorczości Akademickiej, Instytucje wsparcia innowacyjnego biznesu, jak również z zakresu technik kreatywnego myślenia.

"Podczas kilkuletniej pracy zdobyłam szeroką wiedzę w zakresie Przedsiębiorczości Akademickiej u podstaw której zawsze znajduje się kreatywność i innowacja ale również ciężka praca. Pragnę swoją wiedzą i doświadczeniem pomóc osobom chcącym podjąć to wyzwanie - którym jest własny biznes".

Akcelerator przedsiębiorczości akademickiej Santander Universidad


MOBILITY FUND
Stypendia z przeznaczeniem na wyjazd na: konferencję, targi i wydarzenia branżowe.


Projekt skierowany jest do studentów, doktorantów, absolwentów (do 3 lat od obrony), i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej.


STYPENDIUM SZKOLENIOWE
Stypendia z przeznaczeniem na: szkolenia i rozwój naukowy.


KONKURS
Po zakończeniu szkoleń uczestnicy składają aplikację konkursową.


WIZYTA STUDYJNA
Jedną z nagród w konkursie będzie udział 3 laureatów w zagranicznej Wizycie Studyjnej.

STYPENDIUM SZKOLENIOWE SZKOLENIA - GR 2 WAKACJE SZKOLENIA -GR 3 KONKURS WIZYTA STUDYJNA
Rekrutacja Gr 3
2016 kwiecień-maj 2016 lipiec-sierpień 2016 wrzesień-paździenik 2016 październik-listopad 2016 październik-listopad
MOBILITY FUND REKRUTACJA, UDZIAŁ W WYDARZENIACH UDZIAŁ W WYDARZENIACH UDZIAŁ W WYDARZENIACH
2016 luty-wrzesień 2016 pażdziernik-15 listopad 2016

 

Wizyta studyjna w Tel Avivie

Wizyta studyjna w Dolinie Krzemowej

Konferencja kończąca projekt

Konkurs

 

 

Katarzyna Kuboś

katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
tel. 32 335 85 09, 782 182 207

Chcesz dostawać na bieżąco informacje na temat ciekawych wydarzeń z regionu?

Zapisz się do naszego newslettera